English

پارچه ایر اسلاید

( Air Slide ) ایراسلاید

( Air Slide ) ایراسلاید

این شرکت اقدام به تامین پارچه ایراسلاید با کیفیت و استاندارد جهانی نموده است. این محصول ساخت کشور ایتالیا می باشد که بر اساس تمهیدات پیش بینی شده با قیمت بسیار مناسب آماده عرضه می باشد.