چه خدماتی ارائه میدهیم

شرکت آترین اشتاد علاوه بر طراحی و ساخت تجهیزات متناسب با نیاز و خط مشتریان، نسبت به ارائه مشاوره فنی در خصوص بهترین روش متناسب در تسمه کاری، آموزش انواع روش های تسمه کاری به پرسنل مشتریان خویش و همچنین نصب تجهیزات در خط مشتری و ارائه خدمات پس از فروش، متعهدانه در کنار مشتریان خویش می باشد.